مجموعه فرهنگی ورزشی و پرورش اسب پارت

تولید وفروش کره های بسیار اصیل از نژادهای مختلف اسب درکشور

آدرس: تهران، قرچک

شماره تماس: 09198856595

آدرس ایمیل: partstud@yahoo.com

تلگرام: https://t.me/partstud